Shipping

0903616140  |  tanhoanghuypccc@gmail.com

Shipping

En Thành lập vào ngày 17/03/2009 trên nền tảng được tách ra từ TÂN HOÀNG HUY. C.ty chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, hệ thống tổng đài, camera quan sát, hệ thống chống sét, chống trộm và chuyên cung cấp vật tư thiết bị phòng cháy của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Từ ngày thành lập đến nay, TÂN HOÀNG HUY là công ty có chức năng kinh doanh, thiết kế lắp đặt các thiết bị báo cháy và chữa cháy tự động, phòng cháy chữa cháy và các thiết bị chuyên dùng cho hầu hết các công trình Khách sạn, Cao ốc văn phòng, xí nghiệp, xưởng và chung cư....

C.ty chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, hệ thống tổng đài, camera quan sát, hệ thống chống sét, chống trộm và chuyên cung cấp vật tư thiết bị phòng cháy của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Từ ngày thành lập đến nay, TÂN HOÀNG HUY là công ty có chức năng kinh doanh, thiết kế lắp đặt các thiết bị báo cháy và chữa cháy tự động, phòng cháy chữa cháy và các thiết bị chuyên dùng cho hầu hết các công trình Khách sạn, Cao ốc văn phòng, xí nghiệp, xưởng và chung cư....Hiện tại công ty chúng tôi có 23 cán bộ quản lý và hơn 100 nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm nhiều trong ngành luôn đáp ứng đòi hỏi các yêu cầu của quý khách hàng. Với đội ngũ công nhân viên nhiều kinh nghiệm chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ hài lòng của khách hàng.Thành lập vào ngày 17/03/2009 trên nền tảng được tách ra từ TÂN HOÀNG HUY. C.ty chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, hệ thống tổng đài, camera quan sát, hệ thống chống sét, chống trộm và chuyên cung cấp vật tư thiết bị phòng cháy của các hãng nổi tiếng trên thế giới.

Từ ngày thành lập đến nay, TÂN HOÀNG HUY là công ty có chức năng kinh doanh, thiết kế lắp đặt các thiết bị báo cháy và chữa cháy tự động, phòng cháy chữa cháy và các thiết bị chuyên dùng cho hầu hết các công trình Khách sạn, Cao ốc văn phòng, xí nghiệp, xưởng và chung cư....Hiện tại công ty chúng tôi có 23 cán bộ quản lý và hơn 100 nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm nhiều trong ngành luôn đáp ứng đòi hỏi các yêu cầu của quý khách hàng. Với đội ngũ công nhân viên nhiều kinh nghiệm chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ hài lòng của khách hàng.Thành lập vào ngày 17/03/2009 trên nền tảng được tách ra từ TÂN HOÀNG HUY. C.ty chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, hệ thống tổng đài, camera quan sát, hệ thống chống sét, chống trộm và chuyên cung cấp vật tư thiết bị phòng cháy của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Từ ngày thành lập đến nay, TÂN HOÀNG HUY là công ty có chức năng kinh doanh, thiết kế lắp đặt các thiết bị báo cháy và chữa cháy tự động, phòng cháy chữa cháy và các thiết bị chuyên dùng cho hầu hết các công trình Khách sạn. Thành lập vào ngày 17/03/2009 trên nền tảng được tách ra từ TÂN HOÀNG HUY. C.ty chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, hệ thống tổng đài, camera quan sát, hệ thống chống sét, chống trộm và chuyên cung cấp vật tư thiết bị phòng cháy của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Từ ngày thành lập đến nay, TÂN HOÀNG HUY là công ty có chức năng kinh doanh, thiết kế lắp đặt các thiết bị báo cháy và chữa cháy tự động, phòng cháy chữa cháy và các thiết bị chuyên dùng cho hầu hết các công trình Khách sạn.

Back to top

Hotline